هفتمین کنگره جراحی خراسان

برگزار کننده: جامعه جراحان خراسان
سطح برگزاری کنفرانس: سایر
آدرس وبسایت: http://www.iras-khorasan.org
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
اطلاعات تماس
ایمیل: info@iras-khorasan.org
تلفن: 05136025089
آدرس: مشهد بلوار سجاد ٬حامد جنوبی 9 ٬ سازمان نظام پزشکی طبقه چهارم ٬ اتاق دبیرخانه جامعه جراحان
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات