ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران

برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
سطح برگزاری کنفرانس: سایر
آدرس وبسایت: http://epconf.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/22
تاریخ برگزاری: 1397/12/25
اطلاعات تماس
تلفن: 02177459914
موضوعات


علوم تربیتی:
تعلیم و تربیت و اخلاق اسلامی
برنامه ریزی درسی و آموزشی
آموزش و پرورش دبستانی
آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
مدیریت آموزشی و آموزش الکترونیک

روانشناسی:
روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی- روانشناسی فرهنگی
روانشناسی محیطی- روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
خانواده درمانی و روانشناسی شخصیت
سنجش و اندازه گیری(روان سنجی(
فلسقه تعلبم و تربیت در جامعه
مشاوره مدرسه- مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی( 

محورهای ویژه:
راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
راهکارهای ترویج سبک زندگی سالم
توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درعلوم تربیتی و روانشناسی
سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی و روانشناسی

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات