دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور

برگزار کننده: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://cserc.areeo.ac.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/06/31
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
اطلاعات تماس
تلفن: 01133462507
آدرس: مازندارن- ساری- جاده دریا-پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
موضوعات


• مدیریت آبزی پروری در قفس

تکثیر و پرورش آبزیان

بهداشت و بیماریهای آبزیان

• اکولوژی و محیط زیست

ارزیابی و مدیریت ذخایر

ارزیابی اثرات زیست محیطی

ریسک اکولوژی

• ضوابط و معیارهای پرورش ماهی در قفس

مکان یابی

انتخاب گونه

نوع قفس

• فرآوری، اقتصاد و بازاریابی

• تجهیزات و طراحی سایت قفس

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات