هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه زابل- انجمن بیوانفورماتیک ایران
سطح برگزاری کنفرانس: سایر
آدرس وبسایت: http://icb8.uoz.ac.ir
تاریخ های مهم
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/29
اطلاعات تماس
ایمیل: Icb8@uoz.ac.ir 
تلفن: 05431232186
آدرس: زابل، دانشگاه زابل، دبیرخانه هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
موضوعاتداده کاوی در زیست شناسی
زیست شناسی تکاملی محاسباتی
بیو انفورماتیک ساختاری
کشف و طراحی محاسباتی دارو
آنالیز شبکه های زیستی
 آنالیز داده های نسل جدید توالی یابی
مدل سازی ریاضی و آماری در زیست شناسی


 

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات