پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

برگزار کننده: انجمن علوم خاک ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان
سطح برگزاری کنفرانس: سایر
آدرس وبسایت: http://www.soilcong15.iut.ac.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/01
تاریخ برگزاری: 1396/06/06
اطلاعات تماس
موضوعات


بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:
مایکوریزا و کودهای زیستی مایکوریزائی
تثبیت بیولوژیک نیتروژن و کودهای زیستی مربوطه
کرم های خاکی و سایرجانوران خاکزی، ورمی کمپوست 
تنوع زیستی و فرایند های زیستی درخاک و ریزوسفر

 فیزیک و فرسایش و روابط آب، خاک و گیاه:
شناخت کاربردی فیزیک در کاهش تخریب خاک
معضلات فیزیکی خاک در ریزوسفر
آلودگی­های غیرمتمرکز منابع آب
آب قابل استفاده خاک برای گیاه (بیوفیزیک خاک)
روابط آب بستر در کشت­های گلخانه ای
چالش های فرونشست خاک
تراکم خاک و مکانیک رشد ریشه در خاک
مکانیسم­ها و فرآیندهای فرسایش خاک
ارزیابی روش­های حفاظت خاک
مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب

شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه:
اهمیت شناخت کیفیت شیمیائی خاک وآب
مطالعات خاکهای اسیدی، آهکی،گچی و متاثر از نمک
فرایندهای شیمیایی در ریزوسفر
برهم کنش گونه های محلول و کلوئید های خاک
جایگاه کودهای شیمیایی در تولید
غنی سازی زیستی و تولید محصولات سالم
بسترهای کاشت در کشت­های گلخانه­ای

 پیدایش و رده بندی خاک:
ارزیابی و آمایش سرزمین کاربری بهینه خاکها
نقش تغییرات اقلیمی بر خاک
بررسی کانی شناسی، میکرومرفولوژی، ژئومرفولوژی
و کاربرد آنها در علوم خاک
روشهای جدید نقشه برداری خاک

آلودگی خاک:
ارزیابی خطرات آلودگی خاک بر سلامت انسان و محیط زیست
آلودگی کودی، فلزات سنگین وترکیبات نفتی
انتقال املاح و مدلسازی آلودگی خاک
شناخت مکانیسم های پاکسازی آلودگی خاک

مدیریت پایدار خاک:
حفظ و ذخیره کربن در خاک
مدیریت زراعی خاک، خاک‌ورزی و خاکپوش
آبخیزداری و حفظ منابع خاک
فن آوری‌های نوین در علوم خاک
سنجش از دور و روشهای غیر تماسی
 
محورهای ویژه:
ریزگردها و چالش های مربوطه
سلامت زنجیره غذائی مرتبط با خاک
آمایش زمین و جایابی گلخانه ها
اخلاق و مسائل اجتماعی در حفاظت منابع خاک
 قوانین و استانداردهای کودهای آلی، زیستی و شیمیایی
خاک، اقتصاد و مسائل حقوقیtelegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات