اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی

برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://www.pexcec.ir
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری: 1398/08/22 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 22 روز)
اطلاعات تماس
تلفن: 06134451828
آدرس: اهواز ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
موضوعات


* کودکان و نوجوانان استثنایی و روانشناسی تربیتی

* علوم شناختی و نقشه برداری مغز و استثنایی بودن

* خانواده و پیشگیری

* توان بخشی کودکان و نوجوانان استثنایی

* مشاوره و سلامت روانی

* تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان استثنایی

* شهرسازی و حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان استثنایی

رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات