نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح

برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران -دانشکده صنعتی اصفهان
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://surfaceseminar.ir/index.php?&slct_pg_id=49&sid=1&slc_lang=fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/24
اطلاعات تماس
تلفن: 03133912787
آدرس: اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد- انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران -کدپستی: 8311184154
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات