ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
سطح برگزاری کنفرانس: بین المللی
آدرس وبسایت: http://elsconf.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/01
اطلاعات تماس
ایمیل:  info@elsconf.ir
تلفن: 02188063510
موضوعات


شیوه های آموزش زبان انگلیسی

تدریس مهارت ها

ادبیات معاصر انگلیسی

ادبیات عرب

ادبیات انگلیسی

ادبیات در آموزش زبان

کاربردشناسی

مسائل بین فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی

آزمون سازی در زبان انگلیسی

ترجمه زبان انگیسی

انگلیسی به عنوان زبان بین المللی

انگلیسی به عنوان زبان میانجی

ادبیات معاصر فارسی

ادبیات داستانی

ادبیات کودک و نوجوان

دستور زبان و زبان شناسی

زبان و ادبیات عرب

زبانشناسی کاربردی

زبان، ادبیات و ایدئولوژی

مطالعات فرهنگ

ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ

مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات

زبان و فرهنگ

رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات