هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
سطح برگزاری کنفرانس: بین المللی
آدرس وبسایت: http://ismcongress.ir
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری: 1396/06/07
اطلاعات تماس
موضوعات


مکانیسم های بیماری زایی در بیماری های عفونی
مقاومت های آنتی بیوتیک
یبیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی میکروبی
عفونت های بیمارستانی
تشخیص و تایپینگ میکروارگانیسم ها
واکسن های میکروبی
میکروب شناسی غذایی
میکرو بیوم
میکروب شناسی محیطی- آب و فاضلاب
زئونوزها و میکروب شناسی دامپزشکی
بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید
پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها
اخلاق در پژوهش
آموزش و پژوهش علوم میکروبی

 telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات