چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://ncier96.uk.ac.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/31
تاریخ برگزاری: 1396/06/15
اطلاعات تماس
ایمیل: ncier@conf.uk.ac.ir
موضوعات
– مدیریت منابع آب
– آبیاری و زهکشی
– هیدرولیک و هیدرولوژی
– پیامدهای تغییر اقلیم و بررسی وقایع حدی
– آب و محیط زیست
– آبهای زیرزمینی و سطحی
– فن آوری های نوین در علوم آب
– حفاظت آب، خاک و گیاه
– آب و فاضلاب
– حقوق و تجارت آب

telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات