همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://auicpconference.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1398/01/27
اطلاعات تماس
تلفن: 03132217521
آدرس: خیابان حکیم، رو به روی مسجد حکیم، دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
موضوعات
محورهای پژوهشی بخش خوشنویسی:
آثار و احوال خوشنویسان
زیبایی شناسی و نقد آثار خوشنویسی
سیر تحوّل و تطوّر خطوط اسلامی
کتیبه و کتیبه نگاری
پیوند خوشنویسی و هنرهای سنتی
ابزار، مواد و مصالح خوشنویسی
پیوند خوشنویسی و هنرهای مدرن
آداب معنوی خوشنویسی
خوشنویسی معاصر
آموزش خوشنویسی
 
محورهای پژوهشی بخش نگارگری (نقاشی ایرانی، گل و مرغ، تشعیر) و تذهیب:
آثار و احوال نگارگران و مذهّبان
ابزار، مواد و مصالح نگارگری و تذهیب
زیبایی شناسی آثار نگارگری و تذهیب
بوم سازی در نگارگری و تذهیب
تاریخ تحوّل مکاتب و شیوه های نگارگری و تذهیب
جلد سازی سنتی
جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای سنتی
آداب معنوی، مبانی‌حکمی، مباحث عرفانی و نظری
جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای معاصر
سایر موارد این حوزه (تشعیر، گل و مرغ، خیالی نگاری)

رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات