اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://bioelectromagnetics.cnf.ir/fa
تاریخ های مهم
اخرین مهلت ثبت نام: 1398/08/15 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 20 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/28 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 3 روز)
اطلاعات تماس
تلفن: 02143822449 (از 8 الی 13 روزهای شنبه تا چهارشنبه)
آدرس: خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پیراپزشکی، معاونت پژوهش
موضوعات


·     تهدیدات و فناوریهای نوین دفاعی در حوزه بیوالکترومغناطیس

·     اثرات ژنتیکی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی امواج الکترومغناطیس

·     آثار روانی و رفتاری امواج الکترومغناطیسی

·     حفاظت و ایمنی در برابر میدانهای الکترومغناطیسی

·     تصویربرداری با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

·     تحریک الکتریکی و مغناطیسی بافت و اجزای زنده

·     کنترل مغز توسط امواج الکترومغناطیسی

·     مطالعات اپیدمیولوژیکی اثرات امواج الکترومغناطیسی

·     دوزیمتری و اندازه‌گیری میدان های الکترومغناطیسی

·     سازگاری الکترومغناطیسی

·     ایمنی و آنالیز ریسک سلامت ، استانداردها و سیاست

·     تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی

·     دارورسانی مغناطیسی

·     منفذسازی الکتریکی و دارو درمانی الکتریکی

·     برش نگاری امپدانسی الکتریکی و مغناطیسی

·      الکترومگنتوتراپی 

·     و...

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات