هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه شهرکرد
سطح برگزاری کنفرانس: سایر
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/17hydro96
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/05/15
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/06/01
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
اطلاعات تماس
ایمیل: 17hydroconf@gmail.com
تلفن: 03832324401
آدرس: چهارمحال بختیاری - شهرکرد -کیلومتر 2 جاده سامان-بلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد-دانشکده فنی و مهندسی -کدپستی:8818634141
موضوعات


مهندسی رودخانه
روشهای عددی در مهندسی آب
مهندسی آب و فاضلاب
هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر
محیط زیست در مهندسی آب
آبهای زیرزمینی، مدلسازی و بهرهبرداری
مدیریت سیستمهای منابع آب
سدها، سازهها و ماشینهای هیدرولیکی
HSE و پدافند غیرعامل در مهندسی آب
ابزارها و فناوریهای نوین در مهندسی آب
کاربرد RS و GIS در مهندسی آب
مدیریت سیلاب
هیدرولوژی، کلیماتولوژی و تغییرات اقلیم
نیروگاههای برقابی، طراحی و بهرهبرداری

 

 

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات