ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست

برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://vconf.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16
تاریخ برگزاری: 1398/03/20
اطلاعات تماس
تلفن: 05836221633-09355366739
موضوعات


معماری،عمران،محیط زیست،جغرافیا،مدیریت شهری،شهرسازی،برنامه ریزی شهری،جامعه شناسی شهری،اقتصادشهری،طراحی شهری و...

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات