کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا

برگزار کننده: دانشگاه زابل
سطح برگزاری کنفرانس: بین المللی
آدرس وبسایت: http://duststorm.uoz.ac.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/01
تاریخ برگزاری: 1398/02/03
اطلاعات تماس
تلفن: 05431232045
آدرس: زابل- کیلومتر دو جاده بنجار-پردیس جدید دانشگاه زابل، دبیرخانه کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
موضوعاتشناسایی فرایندهای مؤثر در ایجاد گردوغبار (محیطی، اقلیمی و انسانی)
پایش و پیش‌بینی طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها
مدلسازی طوفان‌های گردوغبار و ارزیابی مدل‌های مورد استفاده
انتقال ریزگردها، مکانیسم و فرایندها
گردوغبار و اقلیم
منشأ گردوغبار وکانی شناسی
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحقیقات گردوغبار
اثرات ریزگردها بر کیفیت هوا، سلامت انسان و محیط زیست
اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگردها و خسارات حاصل از آن‌ها
همکاری محلی، ملی و بین‌المللی در کاهش وقوع گردوغبار و اثرات ریزگردها
تدابیر و راهکاری عملی جهت کاهش گردوغبار و پیامدهای ناشی از آن‌ها

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات