نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://hls1.iauyazd.ac.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
اخرین مهلت ثبت نام: 1396/10/25
تاریخ برگزاری: 1396/11/26
اطلاعات تماس
تلفن: 03531872465
موضوعات
معنویات
تغذیه
ورزش
شادی و امید
اشتغال بانوان
اقتصاد
سرطان
رسانه
تکنولوژی
جوانی- سالمندی
فرهنگیان
و سبک زندگی.


محورهای ویژه فرهنگیان و دانشجومعلمان
نقش فرهنگیان در معرفی الگو های سبک زندگی اسلامی- ایرانی
مولفه سبک زندگی ایرانی- اسلامی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری
راهکارهای توانمند سازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
شاخص ها و ویژگی های تعلیم و تربیت دانش آموزان در سبک زندگی اسلامی
شاخص ها و ویژگی های تعلیم وتربیت دانش آموزان  در سبک زندگی و سلامت
اصول و مبانی نظری نقش فرهنگیان در ترویج و توسعه ی سبک زندگی و سلامت
رسالت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان در تربیت فرهنگی و سبک زندگی
نقش فرهنگیان در الگو سازی و بهبود سبک زندگی
آموش سبک زندگی و سلامت در مدارس
تعلیم و تربیت و سبک زندگی

telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات