سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
سطح برگزاری کنفرانس: بین المللی
آدرس وبسایت: http://www.research2018.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29
اطلاعات تماس
ایمیل: info@research2018.ir
تلفن: 09014942277
موضوعات


علوم انسانی

علوم اجتماعی و فرهنگی

علوم تربیتی و رفتاری

علوم روانشناسی

علوم دینی و اسلامی

مدیریت و حسابداری

فقه و حقوق

زبان و ادبیات فارسی

هنر و معماری

الهیات و معارف

آموزش و مشاوره

تاریخ و فلسفه

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات