سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

برگزار کننده: معاونت و فناوری ریاست جمهوری
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: https://irbic.ir/15903
تاریخ های مهم
اخرین مهلت ثبت نام: 1398/04/20
تاریخ برگزاری: 1398/04/26
اطلاعات تماس
تلفن: 09358004125
آدرس: اتوبان تهران،کرج، کیلومتر ۱۵، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات