چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://www.wms98.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/17
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
اطلاعات تماس
تلفن: 09148071900 - 09141465493 -04432770489
آدرس: ارومیه- دانشگاه ارومیه -پردیس نازلو -دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری-کد پستی: 5756151818 صندوق پستی : 165
موضوعات


رفتارهای هیدرولوژیک بوم سازگان آب های داخلی
بر هم کنش عوامل طبیعی و انسانی در بحران های آب و خاک
سیاست ها، قوانین، برنامه های بالادستی و حکمرانی در مدیریت حوزه های آبخیز
پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در کاهش بحران های محیطی
فناوری‌ها و ابزارهای پیش بینی روند تغییرات حوزه آبخیز
آبخیزداری و مدیریت بحران حوضه دریاچه ارومیه

رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات