چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران

برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://bgconf.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/20
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/09/05
تاریخ برگزاری: 1397/09/21
اطلاعات تماس
ایمیل: info@bgconf.ir
تلفن: 02177211962
موضوعات


پژوهش های کاربردی در معماری:
مهندسی معماری
انرژی معماری
معماری ومحیط زیست
مدیریت پروژه و ساخت
معماری ایرانی اسلامی
تکنولوژی معماری
معماری منظر و زیبایی
مطالعات معماری ایران
معماری و توسعه پایدار
مرمت نوین ابنیه سنتی
فناوری های نوین در معماری
بهینه سازی مصرف در ساختمان ها
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
سایر مباحث مرتبط در زمینه معماری

پژوهش های کاربردی در شهرسازی:
برنامه ریزی شهری
طراحی شهری پایدار
مهندسی شهرسازی
مدیریت پروژه های شهری
شهرسازی ایرانی اسلامی
بهسازی و نوسازی شهری
شهرسازی و توسعه شهری پایدار
فرهنگ شهر نشینی و حقوق شهری
کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه شهری
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
سایر مباحث مرتبط در زمینه شهرسازی

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات