نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

برگزار کننده: دانشگاه رازی
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://ksh-urbanlife.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/15
تاریخ برگزاری: 1396/07/24
اطلاعات تماس
تلفن: 08338388077
آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
موضوعات
تعاملات اجتماعی، فضای اجتماعی، دیپلماسی شهری 
تعاملات اجتماعی:
کرمانشاه، شهری چند پاره
تاریخ تعاملات اجتماعی در کرمانشاه
مسئولیت اجتماعی: تعامل بنگاه ها وشهر
پرسه زنی در شهر- پیاده راه
فضای شهری و سرمایه اجتماعی
مناسک و حیات شهری
 
فضای اجتماعی:
سکنی گزینی
زیباسازی و تبلیغات محیطی
معلولین و مناسب سازی شهری
تولید اجتماعی فضای شهری
پدیدارشناسی مکان
نمادهای شهری
فضاهای مصرف
 
دیپلماسی شهری:
ارتباط بین فرهنگی
کرمانشاه و راه ارتباطی بین المللی
بازنمایی کرمانشاه در رسانه ها
هویت اجتماعی کرمانشاه
ارتباط با محیط پیرامون
سیاست فرهنگی شهر

telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات