چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

برگزار کننده: موسسه فرهنگی نسیم موعود
سطح برگزاری کنفرانس: بین المللی
آدرس وبسایت: http://irbasir.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/01
تاریخ برگزاری: 1396/07/25
اطلاعات تماس
تلفن: 09014712814 (طی ساعت 10 الی 14)
موضوعات
مقالات در کلیه زمینه های مربوط به علوم اسلامی و انسانی از قبیل معارف دینی، الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق، فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، تاریخ، جغرافیا، هنر، ادبیات فارسی و غیرفارسی، اقتصاد، کتابداری و .... در این کنگره قابل ارسال و طرح می باشد.

همچنین مقالات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی قابل ارسال و طرح است.

telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات