محمد زند خانه شهری
تعداد اسناد علمی: 3
عضویت در انجمن‌ها
مرجع متخصصین ایران
مدیر
از سال 1396 ادامه دارد
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
کتاب (1)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی (1)
همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات