نام و نام خانوادگی: علیرضا زمانی
تعداد اسناد علمی: 0

دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
از 1386/07/01 تا 1391/06/30
ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات