علیرضا زمانی
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
کتاب‌ها
مقالات نشریات
مقالات کنفرانس
راهنمایی پایان‌نامه
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
از 1386/07/01 تا 1391/06/30
مسئولیت‌ها
جوایز و افتخارات
پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی
اختراعات
عضویت در انجمن‌ها
شرکت در کارگاه‌ها، همایش و کنفرانس‌ها
سابقه تدریس
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات