علیرضا زمانی
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

علیرضا زمانی

تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
از 1386 تا 1391
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات