سید محسن رضوی اصل
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
تعداد اسناد علمی: 21
مقالات نشریات

بررسی تطبیقی مجازات قطع عضو در حدّ سرقت از دیدگاه مذاهب اسلامی

مقاله نشریه: فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی » 4
کلیدواژه:

بررسی شیوه های پیشگیری از سرقتهای اینترنتی

مقاله نشریه: فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی » 23
کلیدواژه:

بررسی خیارات فقهی در قانون تجارت الكترونیكی

مقاله نشریه: كانون » ارديبهشت 1391  شماره128

مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی

مقاله نشریه: فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی » 7
کلیدواژه:

كتابخانه ها و بحران استفاده از تكنولوژی

مقاله نشریه: اطلاع یابی و اطلاع رسانی » بهمن 1386  شماره4
مقالات کنفرانس

حد سرقت در قانون جرایم رایانه ای ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1394

بررسی حکم استثناء واقع پس از جمله های متعدد

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

بررسی فقهی حکم مجسمه سازی در اسلام

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

مطالعه تطبیقی نحوه اجرای حدّ سرقت از منظر فرق اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه - 1394
کلیدواژه: قطع ید ، حد ، سرقت ، مذاهب خمسه

حقوق شهروندی نابینایان و کم بینایان در کتابخانه های عمومی

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا - 1394
کلیدواژه:

بررسی حد سرقت در آیات قرآن کریم از دیدگاه مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1394

جایگاه قرعه در فقه امامیه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1394

امکان اعمال خیارات در معاملات الکترونیکی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه:

بررسی امکان اعمال خیار مجلس در معاملات الکترونیکی پیوسته

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه:
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
از 1392 تا 1395
شرکت در کارگاه‌ها، همایش و کنفرانس‌ها
سیره امام رضا (ع)، آموزه ها و کارکردها
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با همکاری دبیرخانه انجمن های علمی حوزه و مراکز پژوهشی
سال 1397
اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی
مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری جمعیت هلال احمر
سال 1395
اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی
مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری دانشگاه قم
سال 1394
اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی
مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
سال 1393
سابقه تدریس
کلیات حقوق ثبت
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی ناپیوسته
آئین نگارش اسناد
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی ناپیوسته
حقوق املاک 3
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی ناپیوسته
حقوق ثبت
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی پیوسته
حقوق تجارت الکترونیک
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی پیوسته
حقوق ثبت املاک
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی ارشد ناپیوسته
حقوق ثبت اسناد
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی ارشد ناپیوسته
حقوق اراضی و املاک
موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم - کارشناسی ارشد ناپیوسته
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (11)
مقاله نشریه (8)
کتاب (2)
محل نشر
اطلاع یابی و اطلاع رسانی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (3)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (2)
سومین همایش کتابداری و اطلاع رسانی (1)
فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی (1)
فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی (1)
فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی (1)
فقه (1)
مرکز نشر کتاب (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات