حامیان علم نت

دانشگاه های زیر با معرفی علم نت به پژوهشگران خود از علم نت حمایت می کنند:


دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه مازندران
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات