کلیدواژه:

ابرکاواک

تعداد اسناد علمی: 3
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (2)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (2)
شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات