کلیدواژه:

اثربخشی

تعداد اسناد علمی: 2871

مقاله کنفرانس تاثیر اخلاق حرفه ای بر اثربخشی مدیران

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت - 1398

مقاله کنفرانس ارزشیابی اثربخشی فرهنگ نقد بر شیوه ی تدریس معلمان دوره متوسطه براساس مدل کریک پاتریک

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1390)
پایان‌نامه (1047)
مقاله نشریه (434)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (15)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (14)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (14)
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (13)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (10)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (10)
پژوهشنامه تربیتی (10)
اندیشه اماد (9)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (9)
دومین همایش ملی اسیب شناسی اموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها (9)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات