کلیدواژه:

اثر بیع فساد

تعداد اسناد علمی: 2

مقاله کنفرانس آثار بیع فساد در حقوق مدنی با رویکرد فقهی

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت بیع و بیع فاسد در حقوق موضوعه ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات