کلیدواژه:

اجاره

تعداد اسناد علمی: 126

شرط رهن در عقد اجاره

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 67، شماره 0، تابستان 1379

ابزارهای مالی اسلامی با رویکرد اوراق اجاره (صکوک اجاره)

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار - 1397

وضعیت هزینه اجرای عمل در اجاره اشخاص

نویسنده: حسن نجفی اصل ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397

بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک

استاد راهنما: غلامرضا عبدلی ، استاد مشاور: حسین قربانیان ، دانشجو: رحمان زحمتکش ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جایگاه رهن و اجاره در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده: منصور رشیدی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
کلیدواژه: رهن ، اجاره ، حقوق ، فقه ، حقوق اسلامی

بررسی جایگاه رهن و اجاره در فقه و حقوق اسلامی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: رهن ، اجاره ، حقوق ، فقه ، حقوق اسلامی.

تفاوت اجمالی عقد عاریه با عقود دیگر

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396
کلیدواژه: عاریه ، رهن ، اجاره ، قرض ، ودیعه ، انتفاع
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (56)
مقاله نشریه (39)
مقاله کنفرانس (31)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (5)
حقوق اسلامی (3)
فقه و تاریخ تمدن (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اقتصاد اسلامی (2)
اقتصاد تطبیقی (2)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (2)
فقه و اصول (2)
فقه پزشکی (2)
مدرس علوم انسانی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات