کلیدواژه:

اجاره

تعداد اسناد علمی: 123

شرط رهن در عقد اجاره

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 67، شماره 0، تابستان 1379

بررسی تطبیقی نقش صکوک اجاره در رشد اقتصادی در مالزی و ایران

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه: صکوک ، اجاره ، مالزی

بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک

استاد راهنما: غلامرضا عبدلی ، استاد مشاور: حسین قربانیان ، دانشجو: رحمان زحمتکش ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جایگاه رهن و اجاره در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده: منصور رشیدی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
کلیدواژه: رهن ، اجاره ، حقوق ، فقه ، حقوق اسلامی

بررسی جایگاه رهن و اجاره در فقه و حقوق اسلامی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: رهن ، اجاره ، حقوق ، فقه ، حقوق اسلامی.

تفاوت اجمالی عقد عاریه با عقود دیگر

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396
کلیدواژه: عاریه ، رهن ، اجاره ، قرض ، ودیعه ، انتفاع
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (56)
مقاله نشریه (39)
مقاله کنفرانس (28)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (5)
حقوق اسلامی (3)
فقه و تاریخ تمدن (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اقتصاد اسلامی (2)
اقتصاد تطبیقی (2)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (2)
فقه و اصول (2)
فقه پزشکی (2)
مدرس علوم انسانی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات