کلیدواژه:

اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 891

قرآن و اصول ارتباطات اجتماعی

استاد راهنما: محسن الویری ، استاد مشاور: علی ربانی ، دانشجو: علی لطفی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین - 1398 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه: قرآن ، اصول ، ارتباطات ، اجتماعی

بررسی علل اجتماعی و اقتصادی ازدواج دختران جوان با افراد مسن در شهرستان دلفان

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397

نقش خانواده در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری زنان

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تبیین مفاهیم کالبدی و اجتماعی شهر اسلامی و شهر پایدار نمونه مطالعاتی: پارک شهر رشت

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (384)
مقاله نشریه (358)
پایان‌نامه (149)
محل نشر
علوم اجتماعی (6)
جامعه شناسی کاربردی (5)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (5)
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (5)
مطالعات ملی (5)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (4)
حکیم (4)
رفاه اجتماعی (4)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (4)
پایش (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات