کلیدواژه:

اجرای قانون

تعداد اسناد علمی: 47

بررسی جرم بزه اطفال درحقوق ایران وبین الملل

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

بررسی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت های دولتی

استاد راهنما: محمدوزین کریمیان ، استاد مشاور: نادر میرزاده کوهشاهی ، پدیدآور: زینب یزدانی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

آسیب‌شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای خشونت‌آمیز در حقوق کیفری

استاد راهنما: جعفر کوشا ، پدیدآور: بلال مخدومی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت حقوقی و آثار پیش قراردادها

استاد راهنما: محمد رضا امیر محمدی ، استاد مشاور: علی رفیعی مقدم ، پدیدآور: مینا محتشمی اردکان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (36)
کتاب (7)
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (1)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (1)
مطالعات پیشگیری از جرم (1)
نظارت و بازرسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات