کلیدواژه:

احکام

تعداد اسناد علمی: 196

بررسی دلایل دلایل مشروعیت جهل حکمی و آثار مترتب بر آن در احکام جنایات در فقه اهل سنت

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: جهل ، عذر ، احکام ، اهل سنت ، جنایات

بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: سعدی جلالی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی امکان سنجی وقف وجه از نظر حقوقی و فقهی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: وقف ، وجه ، مال ، احکام ، موازین حقوقی

بررسی کیفیت اجرای مجازات زنان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی احکام فقهی و حقوقی ایتام در مذاهب پنجگانه اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1396

ظرفیت های قاعده لاضرر در احکام

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

احکام اسیر از منظر فقه امامیه و شافعیه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

واکاوی نوع و میزان مجازات زنان از دیدگاه مذاهب پنجگانه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی همه جانبه احکام مرگ مغزی از دیدگاه فقه اسلامی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1396
کلیدواژه: احکام ، مرگ مغزی ، حیات ، فقه ، حقوق.
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (66)
پایان‌نامه (55)
مقاله کنفرانس (42)
مقاله نشریه (33)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
قبسات (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (2)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (2)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (2)
اسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (1)
اموزه های فقه مدنی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات