کلیدواژه:

احکام

تعداد اسناد علمی: 198

مقاله کنفرانس بررسی آیات سرقت وقذف ازنظرفقهاء شیعه وسنی

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی - 1397
کلیدواژه: آیات ، سرقت ، قذف ، لعان ، افک ، قوانین ، احکام ، حدود.

مقاله کنفرانس کاربرد مفهوم وصف دراحکام شخصی

نویسنده: زهره غین علی ،
دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی - 1397
کلیدواژه: قید ، مفهوم ، وصف ، احکام

مقاله کنفرانس بررسی دلایل دلایل مشروعیت جهل حکمی و آثار مترتب بر آن در احکام جنایات در فقه اهل سنت

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: جهل ، عذر ، احکام ، اهل سنت ، جنایات

پایان‌نامه بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: سعدی جلالی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس احکام اسیر از منظر فقه امامیه و شافعیه

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

مقاله کنفرانس واکاوی نوع و میزان مجازات زنان از دیدگاه مذاهب پنجگانه

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی همه جانبه احکام مرگ مغزی از دیدگاه فقه اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1396
کلیدواژه: احکام ، مرگ مغزی ، حیات ، فقه ، حقوق.

مقاله کنفرانس جایگاه حبس در نظام کیفری ایران

نویسنده: محمود شهرکی ،
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی - 1396
کلیدواژه: احکام ، قانون ، خسارت ، نظام ، کیفری

مقاله کنفرانس حق تقدم از اجرا احکام مدنی و دیدگاه حقوقدانان

اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
کلیدواژه: حق ، تقدم ، اجرا ، احکام ، حقوقدان
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (66)
پایان‌نامه (55)
مقاله کنفرانس (44)
مقاله نشریه (33)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی (2)
قبسات (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (2)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (2)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (2)
اسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات