کلیدواژه:

احکام فقهی

تعداد اسناد علمی: 57

اعتراض به احکام در فقه جزائی و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما: مجتبی نورزاد ، استاد مشاور: فریدون جعفری ، دانشجو: اکبر صدری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل فقهی پول

استاد راهنما: حسن آقا نظری ، استاد مشاور: سعید فراهانی فرد ، دانشجو: محمدعیسی هاشمی (محمدی) ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

احکام فقهی و حقوقی اراضی بایر و دایر شهری

استاد راهنما: مهدی فلاح ، استاد مشاور: صالح خدری ، دانشجو: رحیم بیگدلی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مصادیق اصل کرامت در احکام فقهی

استاد راهنما: اردوان ارژنگ ، استاد مشاور: حسین نمازی فر ، دانشجو: عبدالرضا گودرزی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی احکام تربیت کودکان

دانشجو: خدیجه شبری ، استاد راهنما: محمدجواد حیدری خراسانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

نقد نگاه تاریخی به احکام فقهی با تاکید بر دیدگاه نصر حامد ابوزید در حوزه حقوق زنان

دانشجو: راضیه موحدی نیا ، استاد راهنما: حسام ربانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - دانشکده علوم حدیث قم - 1394 - [کارشناسی ارشد]

احکام فقهی مرتبط با مصحف شریف

استاد راهنما: مهدی ساجدی ، دانشجو: راضیه سلمانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - 1394 - [کارشناسی ارشد]

اهدای جنین در فقه فریقین و حقوق ایران

دانشجو: امیر شامحمدی ، استاد مشاور: مصطفی جباری ، استاد راهنما: مهدی موحّدی محّب ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در فقه اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما: محمد حسین گنجی ، استاد مشاور: عبدالحسین رضایی راد ، دانشجو: پریسا امیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (38)
مقاله نشریه (11)
مقاله کنفرانس (8)
محل نشر
همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری (2)
اخلاق پزشکی (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (1)
باروری و ناباروری (1)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات فقه امامیه (1)
مطالعات قرانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات