کلیدواژه:

احیاا

تعداد اسناد علمی: 244

مقاله نشریه انقلاب اسلامی در تفکر دینی امام خمینی(ره)

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

مقاله کنفرانس بهسازی بافتهای فرسوده، رویکردی برای احیاء مجدد بافت

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - 1397

مقاله کنفرانس واکاوی ابعاد حقوقی-اقتصادی واگذاری زمین در اسلام و ارزیابی قوانین آن در ایران

دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری - 1397
کلیدواژه: حمی ، احیاء ، اقطاع ، رشد اقتصادی

مقاله کنفرانس بستری برای احیاء صنایع دستی خوزستان با حفظ ارزش های معماری ایرانی_اسلامی

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان - 1397

مقاله کنفرانس بررسی نقش حفاظت و احیاء بافت تاریخی در راستای تجدید حیات شهری (نمونه موردی:عودلاجان)

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (163)
پایان‌نامه (59)
مقاله نشریه (22)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (5)
همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها (5)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (5)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (4)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (4)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (4)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (4)
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران (3)
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا (2)
اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات