کلیدواژه:

اختلاف

تعداد اسناد علمی: 76

پایان‌نامه اختلافات سیاسی-اقتصادی پاکستان و افغانستان و پیدایی و رشد طالبان

استاد راهنما: محمد شیرخانی ، استاد مشاور: حسین نوروزی ، دانشجو: محمدجواد موسوی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس شناسایی موارد ادعا اختلاف قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت ساخت ساز

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان - 1397

مقاله کنفرانس بررسی ابعاد اختلافات و اشتباهات ثبتی در نظام حقوقی ایران

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

مقاله کنفرانس نقش ترکیه در بحران سوریه

نویسنده: محسن علیمرادی ،
دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر تنظیم دقیق اسناد رسمی در جلوگیری از نزاع ها و تاثیر آن بر قضا زدایی

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (42)
مقاله نشریه (27)
پایان‌نامه (7)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (2)
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار (2)
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (2)
کتاب قیم (2)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (2)
اخلاق وحیانی (1)
امامت پژوهی (1)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات