کلیدواژه:

اختلاف

تعداد اسناد علمی: 73

اختلافات سیاسی-اقتصادی پاکستان و افغانستان و پیدایی و رشد طالبان

استاد راهنما: محمد شیرخانی ، استاد مشاور: حسین نوروزی ، دانشجو: محمدجواد موسوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ابعاد اختلافات و اشتباهات ثبتی در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

شناسایی عوامل ایجاد دعاوی پیمانکاران در قراردادهای PC

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار - 1396

انواع اختلافات در قراردادهای نفتی

نویسنده: سجاد پروین ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: اختلاف ، فنی ، حقوقی ، مالی ، اداری.

بررسی دعوای شخصیت حقوقی دستگاه های اجرایی در ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (39)
مقاله نشریه (27)
پایان‌نامه (7)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (2)
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار (2)
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (2)
کتاب قیم (2)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (2)
اخلاق وحیانی (1)
امامت پژوهی (1)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات