کلیدواژه:

اختیارات

تعداد اسناد علمی: 42

مقاله کنفرانس وکیل،وکالت،حرفه یا شغل

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1396

مقاله کنفرانس حدود اختیارات ضابطین دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسنده: نعمت عسگری ،
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

مقاله کنفرانس تسکین در دیوان شمس

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی فقهی اختیارات حاکم در فقه امامیه و حنفی

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1396

پایان‌نامه تعدد موکل در وکالت

استاد راهنما: سید محمد اسدی نژاد ، استاد مشاور: اکبر ایمان پور ، دانشجو: حمید اورامن ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: موکل ، تعدد ، وکیل ، اختیارات ، فسخ

پایان‌نامه حدود اختیارات ولی فقیه در حوزه خانواده در فقه امامیه و حقوق ایران

دانشجو: فائزه حداد ، استاد راهنما: حسین ابویی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اختیارات

پایان‌نامه ساختار، وظایف و اختیارات نهادهای مرتبط با مالکیت فکری در ایران

استاد راهنما: رضا حسین گندمکار ، دانشجو: علیرضا نصرتی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (20)
مقاله کنفرانس (16)
مقاله نشریه (6)
محل نشر
فقه (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش حقوق و امور مدنی (1)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
حقوقی بین المللی (1)
دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (1)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
فقه و حقوق اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات