کلیدواژه:

ارث

تعداد اسناد علمی: 231

پایان‌نامه ترجمه "الفقه علی المذاهب الخمسه"

استاد راهنما: اخلاق حسین ، استاد مشاور: حسین شهمیری ، دانشجو: شاهدرضا رضوی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی فقهی ارث بری زوجه از اموال غیر منقول

نویسنده: احسان سامانی ،
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

مقاله کنفرانس آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی فقهی، حقوقی تقسیم ترکه

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: ارث ، تملک ، سهام ، ورثه ، تقسیم ترکه

مقاله کنفرانس حقوق حاکم برارث در ایران و انگلیس

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قانون حاکم ، زوجین ، ارث
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (71)
پایان‌نامه (70)
مقاله نشریه (68)
کتاب (22)
محل نشر
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (9)
بانوان شیعه (5)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (4)
فقه و تاریخ تمدن (4)
مطالعات حقوق خصوصی (4)
فقه و اصول (3)
فقه پزشکی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
همایش زن در نظام حقوقی اسلام (3)
اموزه های فقه مدنی (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات