کلیدواژه:

استعاره های مفهومی

تعداد اسناد علمی: 15

مقاله کنفرانس استعاره مفهومی باغ در دیوان شمس

سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا) - 1396

مقاله کنفرانس اهمیت نگاشت در استعاره های مفهومی

نویسنده: عشرت ثقفی ،
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان - 1396

پایان‌نامه نقش زبان‌شناسی شناختی در تفسیر قرآن‌کریم (با تأکید بر مسائل بیانی)

استاد راهنما: جواد فرامرزی ، دانشجو: نادر زینلی ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی آمل - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی استعاره مفهومی مرگ در زبان فارسی از دیدگاه زیان شناسی شناختی

دانشجو: فاطمه طهماسبی ، استاد مشاور: رحیمه روح پرور ، استاد راهنما: آزاده شریفی مقدم ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (7)
مقاله نشریه (4)
پایان‌نامه (4)
محل نشر
ادبیات عرفانی (2)
اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در اموزش و پرورش (1)
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات (1)
دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره (1)
زبان شناخت (1)
سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به اثار مولانا) (1)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان (1)
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان (1)
پژوهش های ادبی - قرانی (1)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات