کلیدواژه:

استفاده از ماهواره

تعداد اسناد علمی: 7

مقاله کنفرانس بررسی میزان استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی در بین دانشجویا ن دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر

ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه میزان استفاده از ماهواره و سبک های هویت با رضایت زناشویی زوجین شهرگرگان

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394

مقاله کنفرانس بررسی میزان استفاده از ماهواره در زوجین شهر گرگان به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394

پایان‌نامه بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره با صمیمیت و انسجام خانواده در بین کارمندان متأهل دارای فرزند دانشگاه علوم پزشکی شهر بوشهر

دانشجو: زراره صیادی ، استاد مشاور: حجت اله فانی ، استاد راهنما: محمدرضا بحرانی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی کیفی رضایت زناشویی و هویت ملی، دینی و قومی در زوجین استفاده کننده از ماهواره و غیر آن

دانشجو: موسی مفاخری ، استاد مشاور: معصومه اسماعیلی ، استاد راهنما: سیدمحمد کلانترکوشه ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (4)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (2)
ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات