کلیدواژه:

استفاده مجدد

تعداد اسناد علمی: 247

مقاله کنفرانس امکان سنجی تهیه بلوک های بتنی با استفاده از شیرابه پسماندهای شهری

اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز - 1397

مقاله کنفرانس مدیریت ضایعات ساخت و ساز با رویکرد پایداری

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (211)
مقاله نشریه (20)
پایان‌نامه (16)
محل نشر
دومین سمینار ملی جایگاه ابهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع اب (13)
همایش ملی بازیافت اب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران اب (11)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران (5)
سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (5)
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع اب ایران (5)
سومین همایش ملی اب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری (4)
ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست (4)
پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (4)
اب و فاضلاب (3)
اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات