کلیدواژه:

اسطوره

تعداد اسناد علمی: 1304

تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 8و7و6، شماره 0، تابستان 1381
کلیدواژه: ا سطو ره ، آیین ، بینش ، شعر ، نماد

تبیین ارتباط آیین، اسطوره و ادبیات از منظر نظریه ی اسطوره-آیین

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی - 1397

تبیین ارتباط آیین، اسطوره و ادبیات از منظر نظریه ی اسطوره-آیین

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی - 1397

سیری در اسطوره شناسی با مطالعه موردی حکیم ابوالقاسم فردوسی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

بازتاب اساطیر ایرانی در اشعار امیرمعزی

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی - 1397

جایگاه اسطوره در آموزه های تربیتی قابوس نامه

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

قهرمانان و روایات اساطیری در شعر اخوان ثالث

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (588)
مقاله نشریه (390)
مقاله کنفرانس (280)
کتاب (46)
محل نشر
گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (40)
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (33)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (28)
مطالعات ایرانی (24)
زبان و ادبیات فارسی (19)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (13)
مطالعات ادبیات تطبیقی (12)
همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی (12)
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (10)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (9)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات