کلیدواژه:

اسقاط حق

تعداد اسناد علمی: 20

اثار اسقاط حق حضانت درازدواج مجدد مادر برکودک درپرتو قانون مدنی

نویسنده: سمیه رحیم پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

پژوهشی در خیارات غیر قابل اسقاط

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

بایسته های اسقاط حق در حقوق ایران و فقه اسلامی

نویسنده: پیمان رستمی ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

اسقاط حق اقامه دعوا

استاد راهنما: ایمان پورعلی ، استاد مشاور: عبدالحمید مرتضوی ، دانشجو: احمد عباسی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - پژوهشکده امور اقتصادی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

ابعاد حق سکوت متهم

مقاله کنفرانس: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد - 1394

اسقاط حق عزل و استفای وکیل

دانشجو: سجاد جعفری ، استاد راهنما: علی محمد زاده ،
پایان‌نامه: موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - پژوهشکده ادبیات - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ماهیت و اعتبار نکاح مسیار

پدیدآور: معصومه دلبری ، استاد مشاور: عباس برزویی ، استاد راهنما: علیرضا پوراسماعیلی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی حقوقی سلب حق در قلمرو احوال شخصیه

استاد راهنما: سعید ابراهیمی ، استاد مشاور: محمد محسنی دهکلانی ، دانشجو: سهیلا مشایخی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

اسقاط حق در عرصه ی حقوق خانواده

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری - 1392 - [کارشناسی ارشد]

خیارات غیرقابل اسقاط

پدیدآور: سعیده نوری زاده ، استاد مشاور: پرویز عامری ، استاد راهنما: حبیب طالب احمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (11)
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (4)
محل نشر
کودک ، نوجوان و رسانه (2)
حقوق اسلامی (1)
سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
مدرس علوم انسانی (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
همایش ملی قانون ایین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد (1)
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات