کلیدواژه:

اسیای مرکزی

تعداد اسناد علمی: 287

ایران و تركیه در آسیای مركزی (انگلیسی)

مقاله نشریه: Iranian Review of Foreign Affairs » (پياپي 18)، Summer 2014 شماره2

نقش بحران آب درسیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی - همگرایی یا واگرایی

نویسنده: مسعود فولادی ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1397

آسیای مرکزی

نویسنده: زینب زارعی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

پیش بینی گسترش داعش در آسیای میانه و قفقاز

استاد راهنما: محمد اخباری ، دانشجو: حسن عباس‌زاده شهانقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی استراتژی سیاسی و امنیتی چین و آمریکا در آسیای مرکزی بعد از یازده سپتامبر

استاد راهنما: مختار صالحی ، استاد مشاور: احمد رشیدی ، دانشجو: مژگان رضایی چشمه گچی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

علل رشد و گسترش افراط گرایی دینی در آسیای مرکزی از سال 2009 تاکنون

استاد راهنما: داوود کیانی ، استاد مشاور: مهدی جاودانی مقدم ، دانشجو: فاطمه بختیارزاده ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد قم - دانشکده روابط بین الملل - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (142)
پایان‌نامه (106)
مقاله کنفرانس (32)
کتاب (7)
محل نشر
مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (28)
مطالعات اوراسیای مرکزی (27)
ژیوپولیتیک (8)
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژیوپلتیکی جهان اسلام (7)
سیاست (7)
پژوهشنامه خراسان بزرگ (6)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
سیاست جهانی (3)
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی (3)
پژوهشنامه روابط بین الملل (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات