کلیدواژه:

اشاعه

تعداد اسناد علمی: 37

تسری اشاعه به دیون

نویسنده: بتول سلحشور ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: اشاعه ، دین ، تضامن

تقسیم و افراز در اموال مشاع

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی - 1396

وضعیت حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: مال ، اشاعه ، انتقال ، تقسیم

اموال مشاع در حقوق ایران با تکیه بر قانون ثبت

استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ، دانشجو: اشکان حسین زاده ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی حقوقی تقسیم مال مشاع و انحلال آن

استاد راهنما: محمود امامی نمین ، استاد مشاور: علی محمدزاده ، دانشجو: محمدکاظم مسلمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مال ، اشاعه ، فسخ ، مالکیت ، انتقال

نقد دین مشاع و آثار آن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

بررسی فقهی حقوقی سرقت شریک از مال مشاع

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (15)
مقاله کنفرانس (14)
مقاله نشریه (8)
محل نشر
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی محیط زیست (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی (1)
روانشناسی تربیتی (1)
ششمین همایش مقررات ملی ساختمان (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات