کلیدواژه:

اشتغال

تعداد اسناد علمی: 2183

مقاله نشریه نقش جهانگردی در اشتغال شهرستان کرمان

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

مقاله کنفرانس بررسی مقایسه تاثیر شدت مصرف انرژی بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری - 1398

مقاله کنفرانس تاثیر تسهیلات بانکی بر روند اشتغال در بخش صنعت

نویسنده: سمیه شفیع زاده ،
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری - 1398

مقاله کنفرانس تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر تعداد فرزندان ایدال مطالعه موردی مناطق 10 و 11 شهر تهران سال 1394

اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1171)
پایان‌نامه (589)
مقاله نشریه (419)
کتاب (4)
محل نشر
همایش ملی اشتغال دانش اموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی (58)
دومین همایش اشتغال و نظام اموزش عالی کشور (21)
کنگره پیشگامان پیشرفت (19)
اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی (15)
بانوان شیعه (14)
تعاون و کشاورزی (14)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (14)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (14)
همایش مهارت اموزی و اشتغال (14)
همایش ملی دانشگاه کارافرین (صنعت دانش محور) (13)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات