کلیدواژه:

اطفال و نوجوانان

تعداد اسناد علمی: 39

نقش رسانه و آثار آن در بزهکاری اطفال و نوجوانان

نویسنده: تکتم ناصری راد ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

بایسته های تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام عدالت کیفری ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی حقوق دفاعی اطفال بزهکار در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی راهکارهای غیرکیفری در پاسخ به جرایم اشخاص زیر 18 سال

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده: بهنام جعفری ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی با نگاهی به فقه شیعه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

خاستگاه خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از آن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

راهکارهای غیرکیفری در پاسخ به جرایم اشخاص زیر 18 سال

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

رویکرد عدالت کیفری ایران به واکنش های ناظر به اطفال و نوجوانان بزه کار

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

مسوولیت کیفری کودکان و واکنش در برابر رفتار آنان در حقوق کیفری ایران و اروپا

نویسنده: عباس تدین ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (28)
پایان‌نامه (11)
محل نشر
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (9)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (2)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
ششمین همایش سراسری طب و قضا (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (1)
همایش ملی روانشناسی و مدیریت اسیب های اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات