کلیدواژه:

اعتیاد به اینترنت بدون فرهنگ سازی

تعداد اسناد علمی: 1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، اسیب شناسی روانی و تربیت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات