کلیدواژه:

اعضای بدن

تعداد اسناد علمی: 50

بیع اعضای بدن انسان

نویسنده: مصطفی کافی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396
کلیدواژه: مال ، بیع ، اعضای بدن ، پیوند اعضا

عواقب فردی و بین المللی قاچاق اعضا و انسان جهت برداشت عضو

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (27)
مقاله کنفرانس (8)
پایان‌نامه (8)
مقاله نشریه (7)
محل نشر
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
اسلام و سلامت (1)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (1)
حقوق پزشکی (1)
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (1)
فقه و اصول (1)
فقه پزشکی (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات