کلیدواژه:

افت فشار

تعداد اسناد علمی: 601
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (377)
پایان‌نامه (161)
مقاله نشریه (63)
محل نشر
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (8)
مهندسی شیمی ایران (8)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (7)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (7)
مهندسی مکانیک مدرس (7)
اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی (6)
اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (6)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (6)
شیمی و مهندسی شیمی ایران (6)
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات